Me olemme nyt Aitio

15.6.2015 Uutinen

Codecenter on nyt Aitio – me kun ei vain koodata! Tarinamme alkoi vuonna 2003 poikkeuksellisen vahvasta ohjelmisto-osaamisesta, ohjelmistotoimituksista ja ohjelmistotekniikoiden koulutuksesta, joten vanha nimemme Codecenter on kuvannut silloista toimintaamme hyvin.

Uutiskuvitus

Vuosien saatossa osaamisemme on pysynyt korkealla tasolla ja sisäisesti olemme tehneet edelleen paljon koodia, mutta asiakastoimitukset ovat jo vuosia sitten siirtyneet ohjelmistokoodien ja -resurssien toimituksesta järjestelmäratkaisujen toimitukseen palvelupohjaisesti. Tämän muutoksen johdosta tuli tarpeelliseksi miettiä myös uutta, vähemmän koodiin viittaavaa nimeä. Sellaiseksi valittiin Aitio Finland Oy.

Keväällä 2013 yhtiössä päätettiin tähdätä korkeamman jalostusarvon tuoteliiketoimintaan, joka tarjoaa asiakkaillemme hyvän mahdollisuuden hankkia laajoja tietojärjestelmiä maltillisilla kustannuksilla. Aloitimme uuden tuotekehitysohjelman, jonka tavoitteena oli luoda uusi tuotealusta, joka mahdollistaa työpanoksen merkittävän supistamisen uusien järjestelmätoimitusten osalta. Kehitystyö on edennyt suunnitelman mukaisesti ja olemme saaneet valmiiksi sekä tuotealustan että siitä johdetun ensimmäisen laajemman järjestelmätuotteen Hillavan®, joka on työkalu töiden ja resurssien hallintaan.

Päivitetyn strategiamme mukaisesti hyödynnämme myös aiempaa laajemmin yhtiössä olevaa korkeatasoista osaamista, mikä näkyy ulospäin mahdollisuuskonsultointina. Konsultoinnilla avataan tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisen osana. Keskustelun lähtökohtana on aina toiminnan tehostaminen sekä kunkin asiakasyrityksen nykytilanne ja tavoitteet.

Yrityksen omistuspohja ja Y-tunnus säilyvät ennallaan.

Ylös