Tehostusta ja selkeyttä lupien käsittelyihin

“Aition toteuttama järjestelmä on tehostanut ja selkeyttänyt johto-, kaapeli- ja  opastelupienkäsittelyä. Järjestelmä on ollut hyvä alusta lähtien. Luvat ovat nyt asiakkaille yhdenmukaisia ja käsittelyajat ovat pysyneet samoina tai lyhentyneet lupamäärien kasvusta huolimatta.

Järjestelmää on kehitetty edelleen Aition kanssa ja sen käyttöä on laajennettu muihinkin tienpidon lupa-asioihin valtakunnallisesti. Tienpidon lupia käsitellään jo noin 5200 kappaletta vuosittain. Tietoliikennekaapeloinnit ja ilmajohtojen korvaaminen maakaapeleilla kasvattavat lupahakemusten määrää koko ajan.

Toimintalähtöinen järjestelmän kehitys

Uutta järjestelmää on kehitetty pienin askelin. Ei tehdä teknologialähtöisesti vaan toimintalähtöisesti, eli järjestelmä helpottaa oikeasti työtä ja suoraviivaistaa prosesseja. Aition avaimet käteen -paketissa meidän päätä ei vaivattu turhalla tekniikalla, vaikka olimmekin määrittelyssä ja suunnittelussa vahvasti mukana.

Aition projektissa kaikki mätsää

Aition projektissa kaikki mätsää: aikataulu, kokonaistoimitus ja laatu. Järjestelmä toimitetaan pilvipalveluna, jolloin pakettiin kuuluu ylläpito ja konesalipalvelu, jota pyöritetään Jyväskylän Kanavuoressa. Kyseessä on lopulta hyvin edullinen paketti, kun ei ole tehty turhaa työtä vaan määrittely on osunut siihen, mihin sen on pitänytkin. Ketterin menetelmin IT-projekti voi siis myös onnistua kerrasta!”

“Aition toteuttama järjestelmä on tehostanut ja selkeyttänyt johto-, kaapeli- ja opastelupienkäsittelyä. Järjestelmä on ollut hyvä alusta lähtien. Luvat ovat nyt asiakkaille yhdenmukaisia ja käsittelyajat ovat pysyneet samoina tai lyhentyneet lupamäärien..."

- Juho Jokinen, Tiedonhallinnan projektipäällikkö