Asiakastarinoita

 • Uusi lupajärjestelmä sujuvoitti erikoiskuljetusten lupaprosessia

  Poikkeuksellisen onnistunut yhteistyökuvio

  “Erityisesti järjestelmään integroidut nykyaikaiset karttapalvelut ja helposti ylläpidettävät ajoneuvo- ja asiakasrekisterit tuovat erittäin suuren hyödyn lupakäsittelijöidemme työhön… Aitiota voi luonnehtia alusta loppuun saakka sitoutuneeksi ja oma-aloitteiseksi yhteistyökumppaniksi.”

 • Aitio toimitti projektinhallintajärjestelmän Valmet Technologies Oy:lle

  Meille arvokas yhteistyö­kumppani

  “Aitio on palvellut meitä projektin- ja tehtävienhallintajärjestelmän integraatiossa ja käyttöönotossa. Tilaamme heiltä myös järjestelmän jatkuvan hallintapalvelun. Laajan, erilaisista tuotealustoista koostuvan sovelluskokonaisuuden…”

 • Aitio toteutti tienpidon lupajärjestelmän ELY-keskuksille

  Yhteinen sävel löytyi nopeasti

  “Aition toteuttama järjestelmä on tehostanut ja selkeyttänyt johto-, kaapeli- ja opastelupienkäsittelyä. Järjestelmä on ollut hyvä alusta lähtien. Luvat ovat nyt asiakkaille yhdenmukaisia ja käsittelyajat ovat pysyneet samoina tai lyhentyneet lupamäärien…”

 • Aitio toimitti työnohjausjärjestelmän Terawatt Oy:lle

  Helpottaa oikeasti työtä

  “Rakennusalalla yleinen kompastuskivi on se, että tiedonkulku työmaalta on liian hidasta. Aition toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta saamme nyt raportit, kuvat ja jopa videotkin työmaalta oikeille projekteille lähes reaaliaikaisesti.”

 • Aitio toimitti toiminnanohjausjärjestelmän Normiputki Oy:lle

  Läpinäkyvyys on nyt uudella tasolla

  “Haimme uutta toiminnanohjausjärjestelmää ja nyt Hillavan® myötä sisäinen ja ulkoinen toimintamme tehostuvat entisestään…”

Ylös