Asiakastarinoita

  • Uusi lupajärjestelmä sujuvoitti erikoiskuljetusten lupaprosessia

    Poikkeuksellisen onnistunut yhteistyökuvio

    “Erityisesti järjestelmään integroidut nykyaikaiset karttapalvelut ja helposti ylläpidettävät ajoneuvo- ja asiakasrekisterit tuovat erittäin suuren hyödyn lupakäsittelijöidemme työhön… Aitiota voi luonnehtia alusta loppuun saakka sitoutuneeksi ja oma-aloitteiseksi yhteistyökumppaniksi.”

  • Aitio toimitti projektinhallintajärjestelmän Valmet Technologies Oy:lle

    Meille arvokas yhteistyö­kumppani

    “Aitio on palvellut meitä projektin- ja tehtävienhallintajärjestelmän integraatiossa ja käyttöönotossa. Tilaamme heiltä myös järjestelmän jatkuvan hallintapalvelun. Laajan, erilaisista tuotealustoista koostuvan sovelluskokonaisuuden…”

  • Aitio toteutti tienpidon lupajärjestelmän ELY-keskuksille

    Yhteinen sävel löytyi nopeasti

    “Aition toteuttama järjestelmä on tehostanut ja selkeyttänyt johto-, kaapeli- ja opastelupienkäsittelyä. Järjestelmä on ollut hyvä alusta lähtien. Luvat ovat nyt asiakkaille yhdenmukaisia ja käsittelyajat ovat pysyneet samoina tai lyhentyneet lupamäärien…”

  • Aitio toimitti työnohjausjärjestelmän Terawatt Oy:lle

    Helpottaa oikeasti työtä

    “Rakennusalalla yleinen kompastuskivi on se, että tiedonkulku työmaalta on liian hidasta. Aition toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta saamme nyt raportit, kuvat ja jopa videotkin työmaalta oikeille projekteille lähes reaaliaikaisesti.”

  • Aitio toimitti toiminnanohjausjärjestelmän Normiputki Oy:lle

    Läpinäkyvyys on nyt uudella tasolla

    “Haimme uutta toiminnanohjausjärjestelmää ja nyt Hillavan® myötä sisäinen ja ulkoinen toimintamme tehostuvat entisestään…”

Ylös