Palvelut

Palvelut

Ydinosaamistamme on se, miten asiakkaana saavutat liiketoiminnan tavoitteet digitaalisen ratkaisun kautta. Aitiolla päätöksenteko on nopeaa ja onnistuneesta toteutuksesta vastaa kokenut tiimi, joka lisää projektin sujuvuutta ja mielekkyyttä molemmille osapuolille.

Ohjelmistokehitys

Arkea helpottavat ohjelmistot toiveiden mukaisesti, läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi.

Teemme ohjelmistokehityksen alusta loppuun ketterästi ja läpinäkyvästi, asiakasta kuunnellen. Tavoitteena on helpottaa ja tehostaa yrityksen prosesseja toimialasta riippumatta. Tuomme esiin myös uusia ideoita ja laitamme peliin kovan teknologiaosaamisemme. Kaikki kehittäjämme ovat Full Stack -osaajia, jotka ovat projektin ytimessä koko ajan.

Mobiilisovellukset

Mukana kulkevat mobiilisovellukset ovat muuttaneet elämäämme helpommaksi viime vuosien aikana.

Toteutamme mobiilisovelluksia, joita on helppo käyttää ja joita käyttäjät kehuvat. Mobiilisovellusten projektien onnistumisen kulmakivinä ovat selkeä yhdessä määritelty käyttäjäystävällinen tarve ja avoin viestintä. Osaajatiimimme on tiiviisti mukana projektissa kehittämässä projektia tavoitteeseen, toimivimman lopputuloksen saavuttamiseksi. Hallitsemme niin Android- kuin iOS- kehityksen.

Pilvipalvelut

Toimintavarmuutta ja skaalautuvuutta pilvipalveluilla ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta.

Räätälöimme tehokkaan pilvistrategian, jonka avulla voit käyttää järjestelmää kaikkialta ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Hallitsemme pilven eri alustaratkaisut (AWS, Azure, Google) ja varmistamme uusimmat teknologiat osana toteutusta. Emme ainoastaan siirrä järjestelmiä pilveen, vaan hyödynnämme tehokkaasti pilven tarjoamia palveluita, joten järjestelmät muun muassa skaalautuvat käytön mukaan. Pilvipalvelut ovat helposti integroitavissa toisiin järjestelmiin, joten tieto kulkee järjestelmien välillä saumattomasti.

Kartta- ja paikkatieto

Vahva osaaminen kartta- ja paikkatiedon hyödyntämisestä modernissa ohjelmistokehityksessä.

Suunnittelemme ja toteutamme kartta- ja paikkatietoa hyödyntäviä järjestelmiä. Tiimimme ovat valmiit ottamaan kopin asiakkaan tarpeista ja toteuttamaan helppokäyttöiset paikkatietojärjestelmät aina kartta-aineistojen käsittelystä paikkatietojen visualisointiin kartalle saakka. Tiimit ovat itseohjautuvia ja hoitavat projektin alusta loppuun asti.

Integraatiot

Automatisoidulla tiedonsiirrolla tieto liikkumaan reaaliaikaisesti ja saumattomasti eri järjestelmien välillä.

Puuttuuko eri järjestelmien välistä tärkeä yhteys? Integraatiot luovat mahdollisuuden tiedon yhtenäisyydelle ja käytettävyydelle. Ideaalitilanteessa tieto syötetään yhteen järjestelmään ja tietoa tarvitsevat voivat hyödyntää samaa tietoa toisessa järjestelmässä. Näin tieto on luotettavaa ja nopeasti kaikkien saatavilla. Takaamme helppokäyttöiset järjestelmät sekä tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin.

Sähköinen asiointi

Lisää käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta sähköisen asioinnin avulla.

Digitalisoimme asiakkaan sähköisen asioinnin tarpeet tehokkaasti asiakasta kuunnellen. Olemme toteuttaneet useita sähköisen asioinnin ratkaisuja lupahakemusten käsittelystä aina karttaratkaisuihin. Sähköinen asiointi tuo tehokkuutta asiakkaan prosesseihin ja mahdollistaa palvelun suuret yhtäaikaiset käyttäjämäärät. Olemme Liferayn virallinen kumppani.

Ylös