Toni

Toni

Sovellusarkkitehti

Olen viihtynyt Aitiolla jo yli 10 vuotta ja toimin tällä hetkellä sovellusarkkitehdin roolissa. Työtehtävät ovat koko ajan olleet vaihtelevia ja haastavia jonka takia toimistolle on mukava tulla vuodesta toiseen. Oman toimenkuvaan saa vaikuttaa paljon itse. Pääsen edelleen koodaamaan vaikka nimikkeeltäni olenkin arkkitehti. Myös koulutuksissa ja kehittäjätapahtumissa käymiseen saa Aition puolelta tukea jotta osaaminen pysyy ajantasalla vaikka teknologiat muuttuvatkin tällä alalla vauhdilla.

Toimin itse Aition projektiliiketoiminnan puolella jossa teemme asiakkaille juuri heidän tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Asiakkaamme luottavat meihin ja antavat meille paljon vastuuta lopullisen ratkaisun suunnittelussa. Minä sekä muut kehittäjämme pääsevät suoraan asiakkaan kanssa suunnittelemaan valmista ratkaisua. Hyvin toimivat asiakassuhteet ovat olleet minulle tärkeitä ja Aition urani aikana olen niihin vahvasti pyrkinyt vaikuttamaan. Lopputuloksena on projektien vähäinen byrokratia ja kyky mukautua asiakkaiden tarpeisiin nopeasti. Tämä on myös mahdollistanut sen että voin pitää projekteissa teknologiat ajantasaisena. Oma ja muiden kehittäjien työpäivä sujuu siksi mukavammin ja tietotaidot pysyvät relevantteina tulevaisuudessakin.

Ylös