Tietosuojaseloste

Aitio Finland Oy:n tietosuojaseloste

Aitio Finland Oy, (“Aitio”) kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen (“Tietosuojaseloste”) mukaisesti rekisterinpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen Aition palveluja, tuotteita, mobiilisovelluksia ja verkkosivustoja (yhdessä “Palvelut”).

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskevissa kysymyksissä ja tiedusteluissa voit halutessasi olla yhteydessä meihin joko sähköpostilla osoitteeseen info@aitiofinland.com tai vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen Aitio Finland Oy, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, Suomi.

Tämä Tietosuojaseloste koskee kaikkia Aition Palveluita. Käyttämällä Aition Palveluita annat suostumuksesi käsitellä, hyödyntää ja luovuttaa henkilötietojasi. Jos et hyväksy tätä Tietosuojaselostetta, niin älä asenna tai käytä Palveluitamme.

Aitio pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän Tietosuojaselosteeseen. Palveluiden käyttämisen jatkaminen tarkoittaa, että olet hyväksynyt tähän Tietosuojaselosteeseen tehdyt muutokset.

Kaikki tämän Tietosuojaselosteen osiot eivät ehkä koske sinua tai koskevat sinua vain osittain sen mukaan, mitä Aition Palveluita käytät ja miten olet yhteydessä meihin.

Miksi käsittelemme tietojasi

Palvelujemme käyttäminen tekee sinusta asiakkaamme. Asiakassuhde oikeuttaa meidät käsittelemään tarvittavia henkilötietojasi. Myös muut oma-aloitteisesti meille lähettämäsi tiedot esimerkiksi työnhaun yhteydessä johtavat henkilötietojesi tallentamiseen ja käsittelyyn Aitiolla.

Meidän on myös kerättävä ja käsiteltävä tiettyjä henkilötietoja automaattisesti, jotta voisimme tuottaa palvelujamme, kehittää niitä ja tarjota niitä sinulle. Palvelujemme luonteesta johtuen emme voi välttää tietojen keräämistä, koska palvelumme eivät muutoin toimisi. Koska tällaista tietojen käsittelyä ei voida erottaa tarjoamistamme palveluistamme, tietojesi käsitteleminen on välttämätöntä ja oikeudellisesti perusteltua. Pyrimme kuitenkin antamaan sinulle mahdollisimman suuren vapauden hallita tietojesi käyttöä. Voimme esimerkiksi pyytää sinulta erikseen lupaa joidenkin tietojen keräämiseen ja voimme antaa sinulle mahdollisuuden kieltää muiden kuin välttämättömien tietojen keräämisen.

Miten ja mitä tietoja keräämme

Saatat tietojasi Aition käyttöön muun muassa seuraavissa tilanteissa: (a) rekisteröityminen ja kirjautuminen Palveluihin, (b) Aition mobiilisovellusten ja verkkosivustojen käyttäminen, (c) teknisen tuen pyytäminen, (d) Aition uutiskirjeiden tilaaminen ja lukeminen, ja (e) sähköpostin tai muun sähköisen yhteydenoton lähettäminen meille.

Käsittelemämme sinua koskevat tiedot saattavat sisältää muun muassa seuraavia tietoja: käyttäjätunnus, salasana, sähköpostiosoite, laitetunnus ja IP-osoite. Aitio voi täydentää henkilötietojasi tiedoilla, jotka on saatu kolmansilta osapuolilta, kuten työnantajaltasi, liittyen käyttäjien tietojen yksilöimiseen ja tunnistamiseen.

Paikkatieto

Aitio voi käyttää, Palvelusta riippuen, (a) tarkkaa paikkatietoa, joka perustuu käyttämäsi laitteen GPS-paikannuksesta saatuihin tietoihin, tai (b) summittaista verkkoperustaista paikkatietoa, joka perustuu tukiasemien läheisyyteen, WLAN-verkkojen tai IP-osoitteen sijaintiin.

Tarkkaa GPS-perusteista paikkatietoasi ei hyödynnetä ilman suostumustasi.

Aitio ei jaa paikkatietojasi kolmansien osapuolten kanssa ilman suostumustasi, pois lukien ne Aition yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat sijaintiin perustuvia osia Palveluihin.

Mikrofoni ja äänimateriaalin tallentaminen

Palveluissa käyttämäsi laitteen mikrofonia saatetaan käyttää tallentamaan äänitiedostoja Palvelun loppukäyttäjän aloitteesta Palveluun, kuten liitetiedoston lisääminen äänitiedostona. Aitio ei kerää äänimateriaalia muihin tarkoituksiin kuin Palvelun käyttäjän Palvelussa näkemiin tarkoituksiin.

Yhteystiedot ja käyttäjätilit

Palveluissa käyttämäsi laitteen yhteystietoja saatetaan käyttää Palvelun loppukäyttäjien näkemiin ominaisuuksiin Palvelussa, kuten helpon soittamisen aloituksen mahdollistavat ominaisuudet. Aitio ei kerää eikä hyödynnä yhteystietojasi muihin tarkoituksiin kuin Palvelun käyttäjän Palvelussa näkemiin tarkoituksiin.

Palveluissa käyttämäsi laitteen käyttäjätilien luontiominaisuutta tarvitaan, jotta voimme luoda Palvelun käyttöä varten tarvittavan Palvelutilin. Aitio ei kerää eikä hyödynnä käyttäjätilitietojasi muuhun käyttöön.

Tallennustila ja tiedostot

Palveluissa käyttämäsi laitteen tallennustilaa saatetaan käyttää Palvelun loppukäyttäjien näkemiin ominaisuuksiin Palvelussa, kuten Palvelun käyttömahdollisuus ilman jatkuvaa verkkoyhteyttä. Aitio ei käytä pääsyä tiedostoihin ja tallennustilaan muuhun käyttöön kuin Palvelun käyttäjän Palvelussa näkemiin tarkoituksiin.

Analytiikka

Aitio voi käyttää tietojasi tehdäkseen kävijäseurantaa ja tiedon analysointia sekä mahdollistaakseen kolmansien osapuolten tarjoaman analytiikan hyödyntämisen. Käytämme analysoitua tietoa liiketoimintatiedon hallinnoimiseen ja kehitykseen, tuotekehitykseen, palvelujemme parantamiseen ja mainonnan tarjoamiseen. Aitio voi myös käyttää kolmansia osapuolia, kuten HubSpot:ia, tietojen analysoimiseen ja toiminnan kehittämiseen. Halutessasi lisätietoa HubSpot:sta ja sen palveluista on tarjolla osoitteessa http://www.hubspot.com/.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Aition haltuun saatettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mukaan lukien Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseville kolmansille osapuolille, sovellettavan lainsäädännön ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Aitio voi käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä Aition puolesta. Aitio ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten toimista ja laiminlyönneistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Aitio voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille yritysjärjestelyiden yhteydessä, kuten esimerkiksi yhtiön fuusioituessa, yhtiön uudelleenjärjestelyn yhteydessä tai myytäessä Aition koko osakekanta tai sen olennainen osa taikka yksittäisiä liiketoimintoja, mukaan lukien tietojen luovuttaminen due diligence -prosessin aikana sillä edellytyksellä, että luovutettavia tietoja käsitellään tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietojen säilyttäminen ja paikkansapitävyys

Aitio säilyttää keräämänsä tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten perusteella, ellei lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen Aitio poistaa kohtuullisen ajan kuluessa kaikki edellä mainitut hallussaan olevat tiedot. Aitio ei voi oma-aloitteisesti varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyttä.

Osaa tiedoista saatetaan säilyttää tätä pidemmän ajan, jos tietojen säilyttäminen on tarpeellista erimielisyyksien ratkaisemiseksi, Aition tekemien käyttäjäsopimusten toimeenpanemiseksi taikka tietoturvallisuuteen, tiedon eheyteen ja Palveluiden toimintaan liittyvien teknisten ja oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi.

Tietoturva

Aitio soveltaa alalla yleisesti noudatettavia standardeja ja pitää yllä tarkoituksenmukaisia turvatoimia varmistaakseen hallussaan olevan informaation turvallisuuden, loukkaamattomuuden, yksityisyyden ja eheyden.

Kolmansien osapuolien asettamat ehdot

Palveluiden käyttämiseen saattaa kohdistua kolmansien osapuolten asettamia ehtoja. Aitio ei ole vastuussa siitä, miten nämä kolmannet osapuolet käyttävät henkilötietojasi.

Aition tarjoamat Palvelut voivat sisältää integraatioita, yleensä Aition asiakkaan vaatimien järjestelmien ja Aition Palveluiden välillä. Siirrettäviä tietoja voivat olla esimerkiksi tuntitiedot tai muita työntekoon tai henkilöön liittyviä tietoja. Tällaisten tietojen siirtämisen myötä Aitiolle saattaa automaattisesti siirtyä tai Aitiolta saattaa automaattisesti siirtyä tietoja, jotka voivat olla yhdistettävissä käyttäjän henkilöllisyyteen tai joista käyttäjä voi olla tunnistettavissa.

Sovellettava laki ja tietojen tarkistaminen

Tähän Tietosuojaselosteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

Jos haluat tarkistaa, mitä henkilötietoja sinusta on talletettu, sinun on esitettävä Aitiolle tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä tiedot, joiden perusteella Aitio voi varmistua henkilöllisyydestäsi tarkastusoikeuden toteuttamisen yhteydessä. Aitio ei ole vastuussa henkilöllisyyden tarkastamiseen mahdollisesti liittyvistä kuluista joita voi muodostua tietojen pyytäjälle. Aitio pyrkii mahdollistamaan hallussaan olevien henkilötietojen tarkistamisen, päivittämisen ja korjaamisen.

Mitkään tässä Tietosuojaselosteessa mainitut Palveluiden käyttötapaukset tai ominaisuudet tai muut vastaavat kuvaukset, eivät laajenna Aition toimittamien Palveluiden ominaisuuksia. Tämän Tietosuojaselosteen perusteella Aitiolta ei voida vaatia mitään toimenpiteitä, palveluita tai tuotekehitystä kuten uusia ominaisuuksia, nykyisten ominaisuuksien muuttamista tai poistamista, pois lukien tässä Tietosuojaselosteessa mainitut toimenpiteet.

Ylös